Социален ангажимент

Корпоративната социална отговорност е основен акцент в постоянния стремеж на Групата Перно Рикар за подобрение. Социалната отговорност и социалната ангажираност, са важна част от нашата корпоративна ДНК още от основаването на компанията. Перно Рикар започва да играе водеща роля в социалната политика, опазването на околната среда, предприемаческата отговорност и социалното спонсорство дълго преди устойчивото развитие да се превърне в глобален императив.

Ангажиментът на Групата се основава на зачитането на всички заинтересовани страни и е организиран около четири основни приоритета:

·        Насърчаване на отговорна консумация

·        Опазване на околната среда

·        Развиване на местните общности

·        Упълномощаване на нашите служители

Всеки приоритет се развива в пълна хармония с ценностите на Перно Рикар и допринася за поддържане на силна корпоративна култура.

Насърчаването на отговорна консумация формира основна част от нашите ценности и етика. Работим в пет соновни направления:

·        Насърчаване на умерена консумация на алкохол

·        Ограничаване на шофирането в нетрезво състояние

·        Образование на непълнолетните за опасностите от ранната употреба на алкохол

·        Образование на жените за опасностите от употреба на алкохол по време на бременност

За да сме сигурни, че употребата на нашите продукти е приятно и безопасно преживяване, ние насърчаваме култура на отговорна консумация и противодействаме на прекомерната и неправилна употреба на алкохол, посредством образователни кампании като работим индивидуално или, когато това е възможно, в партньорство с други членове на нашата индустрия, с организации с нестопанска цел  и държавните органи като дейностите ни по изпълнение на социалния ни ангажимент нямат търговски характер.

Младите хора са сред най-чувствителните групи по отношение на консумацията на алкохол. Ограничаването на употребата на алкохол от непълнолетни е сред най-важните ни приоритети. Ние работим за повишаване на осведомеността сред малолетните и младежите относно опасностите свързани с ранната употреба на алкохол, както и сред възрастните, отговорни за възпитанието им, чрез целенасочена  комуникация чрез образователната програма „Училище за родители“, разработена в партньорство с Държавната Агенция за Закрила на Детето и с принципната подкрепа на Министерство на Образованието. Целта на програмата е отлагане на първата среща с алкохола, така че когато тя настъпи, да бъде навреме, на място, очаквана и безопасна.

Като част от общата политика на компанията Перно Рикар България стриктно се придържа към строги правила за самоорегулация относно маркетинговата комуникация на своите продукти. Сред мерките в тази посока са препратките към отговорна консумация върху всички наши рекламни материали, а в върху гърба на всички наши бутилки е поставен знак, предупреждаващ, че употребата на алкохол е неподходяща за бременни жени.

Свържете се с нас

Пишете ни.

Не се чете? Натиснете за друг текст. captcha txt

За да разгледате сайта, трябва да сте пълнолетен.

Въведете дата на раждане:

- -