Responsib’All Day

Перно Рикар се стреми да даде на своя социален ангажимент глобално измерение както вътрешно, така и външно.
Когато става въпрос за корпоративна социална отговорност, Групата разчита първо и най-вече на своите 18 000 служители да бъдат пример. През 2011 г., Перно Рикар постави началото на инициативата: Responsib’All ден, глобално събитие в което участват всички служители от всички филиали на компанията по света.
Responsib’All Day има за цел да насърчи обмена на добри практики чрез сплотяване на всички 18 000 служители около общата тема социална отговорност за един ден и да ги превърне в посланици на отговорната консумация.

И за Перно Рикар България, от 2011г. насам, един ден от годината минава под знака на глобалния Responsib’All Day, когато заедно с всички служители на компанията по света и ние оставяме ежедневните си служебни задължения с разпространяване на посланието за отговорна консумация.

Свържете се с нас

Пишете ни.

Не се чете? Натиснете за друг текст. captcha txt

За да разгледате сайта, трябва да сте пълнолетен.

Въведете дата на раждане:

- -