Училище за Родители

“Училище за родители” е програма за превенция на ранната употреба на алкохол от деца и непълнолетни, която стартира през 2013 г.. Целта ѝ е да информира родителите за причините и рисковете, които крие ранната консумацията на алкохол и формите на семейно общуване, които могат да я предотвратят.

През учебната 2013-та поканихме психотерапевтите Виргиния Захариева, Мадлен Алгафари и Петър Кралев да проведат серия от неформални семинари за родители. Семинарите бързо се превърнаха в игрови беседи, които успяха да покажат как се изгражда и отстоява родителския авторитет, но и как се развиват умения за равностойна комуникация между родител и дете.

Ранната употреба на алкохол е обществено предизвикателство, което може да бъде преодоляно само чрез съвместни усилия затова през тази учебна година потърсихме нови партньори. Намерихме ги в лицето на учителите – хората, с които децата общуват изключително в своето всекидневие и които – не по-малко от техните родители – формират цялостното им отношение към света, техните лични ценности и социална приспособимост и Държавната Агенция за закрила на детето, с която ще си партнираме дългосрочно. Така, през 2014 г. под шапката на програмата „Училище за родители“ стартирахме инициативата “Родителски срещи в бар”. Срещите протичат в неформална обстановка под формата на диалог между родители, учители на деца в 4-ти и 5-ти клас и психолози. Кампанията стартира през пролетта на 2014 г. с първата родителска среща в 6-то ОУ “Граф Х. П. Игнатиев” (София) и създаването на информационни материали – Наръчник на учителя и Наръчник на родителя “Малки разговори на големи теми”, а през октомври  заработи и онлайн платформа посветена на  „Училище за родители“, достъпна за всеки отговорен родител и учител на уеб адрес www.predi18.org.

Свържете се с нас

Пишете ни.

Не се чете? Натиснете за друг текст. captcha txt

За да разгледате сайта, трябва да сте пълнолетен.

Въведете дата на раждане:

- -